عکسهای جدید شهید اکبر شهریاری

شهید شهریاری در زمان تدفین

زیارت کربلای معلی در روز اربعین

 

زیارت کربلای معلی در روز اربعین

زیارت کربلای معلی در روز اربعین

زیارت کربلای معلی با پای پیاده در روز اربعین

در حین آموزش و تمرین

در حین آموزش و تمرین

در حین آموزش و تمرین

زیارت کربلای معلی با پای پیاده در روز اربعین

زیارت کربلای معلی در روز اربعین

شرکت در مراسم رسمی

سفر زیارتی مشهد مقدس

 

در حین آموزش و تمرین

شهید اکبر شهریاریدر حین آموزش و تمرین

/ 0 نظر / 20 بازدید